Schenking of toch een lening?

Op 27 maart 2014 werd een zaak openbaar gemaakt die behandeld was in de rechtbank in Zeeland. De rechtbank behandelde een proces waarin gesteld werd dat de ouders hun zoon een lening hadden verstrekt. Zelf spraken ze van een schenking.
Deze zaak haalde het grote nieuws niet, maar is zonder twijfel interessant omdat veel mensen tegenwoordig proberen anderen te helpen. Wellicht niet op de toegestane manieren en dit weet echter niet iedereen. Wat werd er behandeld en hoe luidde de uitspraak van de rechtbank?

Schenking of persoonlijke lening

De zoon had een bedrijf opgezet maar het ging niet zo goed met dit bedrijf. Het ging dermate slecht dat geen van de banken er heil in zag. Alle aanvragen voor een lening werden afgekeurd. Op dat moment besloten de ouders bij te springen. Ze gaven hun zoon een rekening-courant zodat hij zijn bedrijf voort kon zetten. Om hun zoon te voorzien van het geld, gebruikten de ouders hun spaargeld en ze sloten een persoonlijke lening af. In de belastingaangifte gaven ze dit op als een schenking en brachten dit in mindering door het als een verlies op durfkapitaal aan te merken. Hierdoor daalde het belastbaar inkomen in totaal ongeveer 70.000 euro over de jaren heen.

schenking belastingdienst

Het oordeel van de rechtbank

Het oordeel van de rechtbank was dat de ouders hun zoon een (persoonlijke) lening hadden verstrekt, ondanks dat er geen afspraken waren gemaakt over terugbetaling of rente. De rechtbank oordeelde dat het aanspreken van het spaargeld en het afsluiten van een lening op dat moment genoeg reden was om de bedragen aan te merken als een lening en niet als een schenking. Dit houdt in dat de ouders geld terug zullen moeten betalen aan de belastingdienst vanwege teveel aftrek, vermeerderd met de helft van de kosten van de rechtbank.
Zo kan een schenking aan uw kinderen toch nog verkeerd uitpakken als u niet oplet.

Sending
User Review
0 (0 votes)