Studieschuld terugbetalen lukt vaak niet

Steeds meer oud-studenten zijn niet meer in staat om hun schuld van de studiefinanciering volledig terug te betalen. De studieschuld aflossen gebeurt in maandelijkse termijnen, maar inmiddels zijn er al bijna honderdduizend oud-studenten die te weinig verdienen om aan deze maandelijkse verplichting te voldoen. Dit blijkt uit cijfers van de verstrekker van studieleningen, de Dienst Uitvoering Onderwijs, afgekort DUO. DUO heeft nog geen sluitende verklaring voor de stijging van oud-studenten die niet slagen in hun studieschuld terugbetalen.

Studieschuld terugbetalen lukt niet

DUO vermoedt dat een in 2012 doorgevoerde verandering een mogelijke oorzaak is van problemen met de studieschuld aflossen. Vanaf dat moment kijkt DUO namelijk naar het inkomen om de maandelijkse aflostermijn vast te stellen. Mensen die net aan hun carrière beginnen verdienen vaak nog relatief weinig en na 15 jaar wordt de overgebleven schuld kwijtgescholden. Daardoor krijgt de overheid een groter deel van de studentenlening DUO niet meer terug. Oud-studenten hebben ook pech gehad met de economische crisis, waardoor steeds meer hoger opgeleiden werkloos waren of het moesten hebben van stagevergoedingen.
studieschuld terugbetalen probleem

Steeds hogere studentenlening DUO

Een andere reden voor moeite met de studieschuld terugbetalen is dat studenten steeds meer lenen via de studentenlening DUO. De gemiddelde schuld waarmee oud-studenten aan het werkende leven beginnen is de afgelopen jaren met € 3.000 gestegen. Meer lenen betekent meer terugbetalen studieschuld. Studenten lenen meer, omdat studeren steeds duurder wordt. Het collegegeld stijgt en kamers worden alsmaar duurder. Het afschaffen van de basisbeurs in 2015 en het invoeren van het leenstelsel zorgde er ook voor dat studenten genoodzaakt waren om meer te gaan lenen. Het Centraal Planbureau verwacht dat de gemiddelde lening over de komende jaren verder zal stijgen. Studenten die geen basisbeurs hebben gekregen, krijgen wel 35 jaar de tijd voor hun studieschuld aflossen in plaats van 15 jaar.

Studieschuld BKR

Veel mensen vragen zich af of een studieschuld BKR geregistreerd is. Het BKR (Bureau Kredietregistratie) registreert namelijk alle afgesloten leningen en betalingsachterstanden op leningen. Als je een nieuwe lening afsluit, dan wordt bij het BKR getoetst of je geen schulden hebt. Dit zijn leningen die bij een kredietverstrekker of bank worden afgesloten. Als je jouw studiefinanciering via het DUO hebt afgesloten, dan staat je schuld niet bij de BKR geregistreerd. Als je op een andere manier geld hebt geleend, bijvoorbeeld via een bank, dan is je studieschuld BKR geregistreerd.

Schuldsanering en DUO

Als je veel schuldproblemen hebt en in een wettelijke schuldsanering zit of failliet bent verklaard, dan kan je bij je bewindvoerder of curator aangeven dat je bij DUO een schuld hebt. De curator kan dan aangeven bij DUO dat je in de schuldsanering zit. DUO kan dan zo mogelijk rekening houden met je situatie en bijvoorbeeld je maandbedrag verlagen. Zolang een verzoek om schuldsanering nog niet bij DUO in behandeling is genomen moet je wel blijven betalen. Als je in de schuldsanering terecht komt is het dus zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Op die manier kun je hulp krijgen bij je studieschuld terugbetalen.