Blijverslening: Gunstig lenen voor toekomstbestendig wonen

Mensen willen graag tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. Dit is een trend die de laatste jaren sterk waarneembaar is. Geen gedwongen verhuizing meer naar een gelijkvloerse woning of een verzorgingshuis. Gewoon simpelweg en prettig in de eigen omgeving oud worden met een bestaand en vertrouwd netwerk van buren, vrienden en familie. Ook de overheid stimuleert het langer thuis blijven wonen met een zogenaamde Blijverslening. Dit vermindert de druk op zorginstellingen aanzienlijk. Om de benodigde en vaak kostbare woningaanpassingen mogelijk te maken, zijn aantrekkelijke financieringsmogelijkheden gerealiseerd, zowel hypothecair als consumptief.

De noodzakelijke aanpassingen variëren van slechts kleine wijzigingen in de keuken tot het plaatsen van een volledig op maat gemaakte traplift. Het is belangrijk om de vraag te stellen of men de woning in één keer helemaal toekomstbestendig wil maken, of de wijzigingen geleidelijk door te voeren zodra fysieke achteruitgang zich aandient.
Indien de keuze voor een volledige verbouwing wordt gemaakt, is daar een budget voor nodig dat kan oplopen tot wel enkele tienduizenden euro’s. Vaak ontbreken hiervoor de financiële middelen en gaat men op zoek naar financiering.

Vanuit de lokale gemeentes komen mensen meestal niet of zelfs helemaal niet in aanmerking voor een vergoeding in natura vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wordt deze wél toegekend, dan zien veel mensen zich geconfronteerd met een hoge maandelijkse verplichte eigen bijdrage. Hierdoor wordt zelf kopen en financieren een interessanter en goedkoper alternatief.
traplift financieren met blijverslening

Blijverslening

Voor iedereen die aanpassingen in huis nodig heeft is de Blijverslening mogelijk interessant. Met de Blijverslening kunnen de gewenste veranderingen uitgevoerd worden. Het is in feite een subsidieregeling tegen gunstige voorwaarden, die tot doel heeft mensen langer in hun huis te laten wonen. Het grote voordeel is de rente, die aanzienlijk lager ligt dan andere kredietverstrekkers. Bovendien mag de lening boetevrij worden afgelost als de lener wel over de middelen beschikt om de verbouwingskosten en aanpassingen te betalen.

Als hypothecair krediet geldt een maximumbedrag van €50.000, waarbij er wel sprake moet zijn van overwaarde op de eigen woning. De lopende hypotheek plus Blijverslening mogen niet hoger zijn dan 80 procent van de WOZ-waarde. De hypothecaire Blijverslening moet in 10 of 20 jaar worden afgelost en er geldt geen leeftijdsgrens voor de aanvraag van deze variant.
De consumptieve Blijverslening vereist geen overwaarde, maar is daardoor wel aanzienlijk lager met een maximumbedrag van €10.000. De consumptieve lening moet binnen maximaal tien jaar afgelost worden en in tegenstelling tot de hypothecaire lening geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar.

Voorwaarden Blijverslening

Diverse gemeenten bieden 55-plussers een Blijverslening of een andere leenvorm om de woning levensloopbestendig te maken. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Blijverslening of de lening om de woning levensloopbestendig te maken kunnen echter per gemeente verschillen.
Gemeenten houden rekening met onder meer de leeftijd van de aanvrager(s) en hanteren maximumvergoedingen. Hierbij speelt de persoonlijke situatie van de aanvrager wel een rol. Op dit moment bieden niet alle gemeenten de lening aan, hoewel de verwachting is dat steeds meer gemeenten dit zullen gaan doen.

De Blijverslening moet in ieder geval bij de gemeente of provincie aangevraagd worden. Hierbij is het handig om vooraf al een aantal offertes aan te vragen voor de gewenste aanpassingen in de woning. De aanvraag wordt vervolgens bekeken en beoordeeld en de aanvrager hoort hoeveel hij kan lenen.
Meer informatie? Kijk op de website van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Zelf financieren als alternatief

De Blijverslening is geen landelijke regeling. Enkele gemeenten bieden hem aan, het merendeel (nog) niet. Zelf een nieuwe traplift financieren kan voor veel mensen een te grote uitgave zijn, waarvoor zij geen geld hebben. Voor hen bestaat er nog een ander alternatief: koop zelf een gebruikte traplift. Een gebruikte traplift kan tot wel de helft goedkoper zijn dan een nieuwe. Volledig gereviseerd, voorzien van nieuwe bekleding, software en accu’s zijn ze net zo goed als een nieuw exemplaar. Een andere mogelijkheid is een traplift huren, wat ook als gebruikt exemplaar mogelijk is. Ook hier bespaart een huurder tot wel 50 procent op de maandelijkse kosten.