Geld lenen zonder kredietcheck

Geld lenen zonder kredietcheck kan interessant zijn voor mensen met een negatieve BKR codering. Wanneer je een persoonlijke lening of een doorlopend krediet af wilt sluiten omdat je extra geld nodig hebt, zullen de meeste kredietverstrekkers een kredietcheck doen. Wanneer je een negatieve BKR codering op je naam hebt staan, willen de meeste kredietverstrekkers je geen geld lenen. In dit artikel worden de mogelijkheden om over extra geld te beschikken met een negatieve BKR codering besproken.

BKR registratie en toch lening aangaan

Welke leningen worden er geregistreerd?

Het BKR registreert alle leningen die je bij een Nederlandse kredietverstrekker afsluit. Dat kan een persoonlijke lening zijn, maar ook aankopen op afbetaling zoals een telefoon bij een telefoonabonnement of een aankoop bij een thuiswinkelorganisatie op afbetaling worden geregistreerd. Daarnaast worden ook studieleningen en de hypotheek op een woning geregistreerd. Een registratie op zich is geen belemmering voor de verstrekking van een lening, zolang je de gemaakte afspraken nakomt.

Wat is een kredietcheck?

De meeste kredietverstrekkers voeren bij de aanvraag van een lening een kredietcheck uit. Zij gaan dan na bij het BKR of er al leningen op jouw naam staan en of je deze leningen volgens afspraak aflost. Een BKR codering is geen belemmering voor het verstrekken van een nieuwe lening, zolang je de afspraken nakomt. Wanneer er echter een betalingsachterstand ontstaat, zal er een negatieve BKR codering op jouw naam komen te staan. Een negatieve BKR codering is een reden voor kredietverstrekkers om de aanvraag van een lening af te wijzen.

Waarom doen kredietverstrekkers een kredietcheck?

Kredietverstrekkers doen een kredietcheck omdat zij het risico dat een lening niet wordt afbetaald zo klein mogelijk willen maken. Wanneer je een negatieve BKR codering op je naam hebt staan, werkt dit als een rode vlag voor de kredietverstrekker. Het staat geregistreerd dat je de afspraken eerder niet bent nagekomen, dus schat de kredietverstrekker de kans dat dit weer gebeurt hoog in. Het risico dat een nieuwe lening niet wordt afbetaald, is dan voor de kredietverstrekker te hoog.

Zijn er ook andere mogelijkheden met een negatieve BKR notering?

Er zijn mogelijkheden om geld te lenen terwijl er een negatieve BKR codering op jouw naam staat. Ferratum en Crosslend hanteren bijvoorbeeld hun eigen beoordelingssysteem bij de aanvraag van een lening. Een kredietverstrekker die zich niet laat leiden door de BKR codering, zal andere voorwaarden stellen waar de aanvrager aan moet voldoen. Zo hanteren zij vaak een bepaalde inkomenseis en zal er gekeken worden naar hoogte van de vaste lasten. Op deze manier willen zij vaststellen of je aan de betalingsverplichting kunt voldoen. Het kan ook zijn dat er iemand garant moet staan voor jouw lening, dit verkleint het risico voor de kredietverstrekker.

Een lening oversluiten bij de huidige kredietverstrekker

Heb je een negatieve BKR codering, maar wil of kan je geen krediet afsluiten bij een kredietverstrekker die geen kredietcheck uitvoert? Dan kun je altijd nog in gesprek gaan met je huidige kredietverstrekker. Vaak zijn er mogelijkheden om de huidige lening over te sluiten tegen lage kosten of betere voorwaarden. Op deze manier is het misschien toch mogelijk om extra geld tot je beschikking te krijgen. Voor meer informatie over het oversluiten van je huidige lening met een negatieve BKR codering kun je terecht bij je huidige kredietverstrekker.

Is geld lenen zonder kredietcheck verstandig?

De kredietcheck is er niet voor niets. Vraag je bij het afsluiten van een lening altijd af of het een verstandige beslissing is om te nemen. Ook wanneer je geen negatieve BKR codering op je naam hebt staan, is het verstandig om objectief te kijken naar je inkomsten en uitgaven. Heb je voldoende financiële ruimte om aan de betalingsverplichting te voldoen? Wanneer dit niet het geval is, heb je kans dat je jezelf alleen maar verder in de problemen brengt. Denk bij het afsluiten van een lening dus niet alleen aan de korte, maar ook aan de lange termijn. Vergelijk alle aanbieders >>

Is een lening zonder kredietcheck betrouwbaar?

Het kan ook zo zijn dat je financiële situatie gezond is, maar dat je geen lening af kunt sluiten vanwege een negatieve BKR codering. Een dergelijke notering blijft tot 5 jaar na dato zichtbaar voor andere kredietverstrekkers, dus heeft langere tijd invloed op jouw situatie. In dat geval is een lening zonder kredietcheck wellicht aantrekkelijk. Kredietverstrekkers die hun eigen toetsingseisen hanteren, zijn even betrouwbaar als kredietverstrekkers die dit wel doen. Let bij het afsluiten wel altijd goed op de voorwaarden en neem geen onnodige risico’s, maar dat geldt voor alle financiële producten die je afneemt.

let op geld lenen kost geld