Veel limburgers zitten diep in de schulden

Dat de economische situatie in Nederland geen jubelstatus heeft, dat was al langer duidelijk. Maar de cijfers die gepresenteerd werden in “Het Belang van Limburg” laten zien hoe schrijnend de situatie in Limburg op dit moment is. Maar liefst 19.000 Limburgers zitten diep in de schulden en zitten met grote financiële problemen. Zij zijn niet langer in staat om de leningen en de betalingsachterstanden terug te betalen. We hebben het hierbij over een totale schuld van 216,5 miljoen euro. En dit is alleen de provincie Limburg.

Constante stijging van de lasten

2009 was het jaar dat de economie echt aanzienlijk verslechterde in Nederland. Sindsdien is er een constante toename van de druk op de financiën van de afzonderlijke Nederlandse huishoudens merkbaar. In Limburg is deze stijging goed te zien. Veel Limburgers zitten diep in de schulden met een gemiddelde schuldenlast van 6.700 euro achterstand per krediet. Deze situatie is in Limburg onhoudbaar geworden. Niet alleen hebben we het hier over leningen, ook betalingsachterstanden op lopende contracten vallen hierbij onder de schulden. De vraag is nu hoe dit opgelost kan worden, aangezien veel van de mensen met schulden geen overeenkomsten meer kunnen aangaan met de schuldeisers of de banken.

limburgers zitten diep in de schulden

Een onhoudbare situatie

In deze situatie is het bijna onmogelijk om uit de problemen te komen. De rentes op betalingsachterstanden zijn hoog en de openstaande leningen worden alleen maar groter om de lasten te verleggen. Het is nu noodzakelijk om te kijken naar de mogelijkheden van het oversluiten van leningen. Het openen van een persoonlijke lening kan de vrijheid geven om de andere achterstanden af te betalen. Alle schulden worden dan bij een en dezelfde schuldeiser onder gebracht. Vaak tegen betere voorwaarden en daarmee een dus ook een lager rentepercentage.
Voor hoeveel van de huishoudens in Limburg dit een goede oplossing kan zijn, is echter niet bekend omdat hiervoor niet genoeg gegevens beschikbaar zijn voor ons.